Nu har 2017 passerat och under året händer det saker! 

Srf konsulterna tillhandahåller ALK-puls för att bistå dig i att hålla dig uppdaterad.

Nu ges du en chans att gå igenom större delen av de frågor som har förekommit i ALK-puls för att se om du har koll!

BAROMETER 2017 är öppen framtill 31/1-2018, du har en timme på dig och du kan göra testet tre gånger.

Om du inte har genomfört ALK-puls under året är detta en chans att få dina aktualitetstimmar. 


I en föränderlig värld som löneområdet är det en framgångsfaktor att hålla sig uppdaterad!

Du som Auktoriserad Lönekonsult (ALK), ge dig själv möjlighet att uppdatera dig på viktiga ämnen inom ditt yrkesområde!

ALK-puls kommer fyra gånger om året:

- februari

- maj

- september

- november

ALK-puls ger en möjlighet för dig som är Auktoriserad Lönekonsult att på ett enkelt och roligt sätt ta del av aktuella frågor i form av att ett nutidstest på tio frågor inom områden kopplat till lön. Frågorna är bara till för att stämma av de egna kunskaperna och genomförs i samma miljö som den digital examen. Skillnaden här är att resultatet bara är till för självtest. Antalet poäng ger en indikation på om man håller sig uppdaterad, men är inget som är ett krav att genomföra för att upprätthålla auktorisationen. Så det är helt frivilligt! ALK-puls ger aktualitetstimmar för den som genomför samtliga ALK-puls under 2017 med alla rätt. 

Till varje fråga finns det rätta svaret presenterat med en faktatext för återkoppling inom ämnesområdet 

Som Auktoriserad Lönekonsult i SRF har du tillgång till 

SALK- Svensk standard för Auktoriserad Lönekonsult via E-Forum. 

Du kan även kommentera SALK med dina synpunkter.