Övergripande beskrivning

Forum för frågor kring yrkeshögskoleutbildningar

Auktorisationsrådet godkänner ansökningar om auktorisation, i detta ingår bedömningar kring olika typer av utbildningsvägar och praktisk erfarenhet i relation till den kravnivå som har fastställts enligt gällande stadgar.

Samtliga ledamöter i SRF Auktorisationsråd Lön har tystnadsplikt om allt rörande individer, ansökningshandlingar, förekommande företag och annan information. 

SALK är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer som bygger på att skapa kvalitativa lönetjänster.

SRF Lön är ett rekommendationsråd för hantering av särskilt knepiga lönefrågor som lyfts och reds ut i en grupp med Sveriges mest framstående löneexperter. Resultatet blir ett uttalande från SRF Lönegrupp.

Input på frågor kommer från Auktoriserade Lönekonsulter eller annan aktör. 

SRF Löns utbildningsråd ger input och är bollplank för att gynna utbildningsfrågor, samt utgör referensgrupp för validering av utbildningar.

Srf konsulternas samverkansgrupp för lönesystemleverantörer.

Samverkansgruppen har tagit fram en standard för lönearter. 

PieXML, payroll-import-export, är ett standardiserad format för överföring av löneuppgifter och hanterar löneunderlag, konteringsinformation, personuppgifter och arbetstider enligt schema. Under ledning och förvaltning av SRF Lön utvecklas pieXML till en gemensam standard för hantering av löneunderlag. SRF Lön har tillsammans med marknadens aktörer vidareutvecklat PAXML, framtaget av DataVara och Kontek, till en ny nivå för att kunna användas som standard för samtliga system, nationella som internationella. pieXML, uppgifter byggda i XML-format, kommer att på ett flexibelt sätt att passa olika verksamheter och utvecklas till fler användningsområden.