m%C3%B6rkbl%C3%A5.pngSrf konsulterna bedriver en fortlöpande branschutveckling med standarder och erbjuder givetvis även utbildningar inom dessa områden.

E-kursen för dig som snabbt vill veta vilka nyheter som ingår i den nya utgåvan av Reko 2016.

Tyngdpunkten ligger på att beskriva vad som har förändrats jämfört mot 2015.

Srf konsulternas målsättning är att vara lönebranschens organisation för kvalitetssäkring via intressebevakning, auktorisation och standards. I april 2015 lanserades SALK, Svensk standard för Auktoriserade Lönekonsulter. Som en introduktion till SALK finns denna e-kurs som innehåller teori och interaktiva övningar följt av självtester. Rutiner och arbetsmetoder, kontroller och rimlighetsanlyser medför en kvalitetssäkring av ditt arbete och kursen lyfter fram hur detta kan göras. 

Klicka här för en presentation av kursen!