bl%C3%A5.png Att arbeta professionellt med redovisning innebär att ha koll på och hänga med i de förändringar som sker inom redovisningsområdet. Utvecklingen går snabbt inom detta område och för att göra rätt behöver du kontinuerligt uppdatera dig med senaste nytt med redovisningskurser.

En mycket praktisk bokslutskurs där du lär dig att på egen hand göra ett bokslut för ett mindre aktiebolag. Kursens innehåll kan du använda för de flesta företagsformer och storlekar av företag men är i första hand inriktat på K2-regelverket för aktiebolag. Kursen ger dig goda teoretiska och praktiska kunskaper inom bokslutstransaktioner, periodiseringar, dokumentation samt bästa metodiken och tillvägagångssättet i bokslutsarbetet. Du lär dig även att argumentera för den bästa redovisningslösningen.

Två kursdagar + e-kurs

En intensiv variant där du går två dagar med lärarledd undervisning plus en förberedande e-kurs. Det finns även möjlighet att gå kurs i fyra dagar med lärarledd undervisning.

För mer information

http://www.srfkonsult.se/vara-utbildningar/redovisningskurser/redovisning-ii-praktiskt-bokslutsarbete/

Tillgången till likvida medel är en av de viktigaste faktorerna för att kunna driva sin verksamhet. Det är därför viktigt att förstå hur likviditet uppstår, binds i verksamheten och kan styras för att undvika likviditetsproblem, onödiga lån och räntekostnader. Kassaflödet är utgångspunkten för detta, och kursen ger en teoretisk och praktisk beskrivning över hur du kan analysera och påverka ett företags kassaflöde för att få bättre kontroll över likviditeten. Kan du det så kan du aktivt medverka till att styra företagets kapitalbehov och finansiering.

E-kurs

Kassaflödeskursen som e-kurs ger dig som redovisningskonsult, revisor, kundansvariga på bank och ekonomichef möjlighet att när och var du vill stärka din kompetens inom området. Grundläggande kunskaper om redovisning förutsätts, exempelvis att du tidigare gått Löpande redovisning - Redovisning I

Kursen är tillgänglig under sex månader efter att den har aktiverats.

Det finns även möjlighet att gå kursen med lärarledd på plats undervisning

För mer information

http://www.srfkonsult.se/vara-utbildningar/specialkurser/kassaflodesanalys/